Zajęcia logopedyczne dla dzieci w zakresie:
 • Wady wymowy
 • Opóźniony i niezakończony rozwój mowy
 • Dysleksja
 • Zagrożenie dysleksją
 • Zespół Downa
 • Autyzm
 • Zespół Aspergera
 • Afazja
 • FAS (Płodowy zespół alkoholowy)
 • Niedosłuch
 • Dwujęzyczność
 • Wczesna nauka czytania
 • Zajęcia w ramach Wczesnej Interwencji Terapeutycznej
Zajęcia logopedyczne dla dorosłych:
 • Afazja
 • Usuwanie wad wymowy